24/7 Battles 2013

De onderstaande 24/7 lezingen zijn gepresenteerd op de eerste editie van de Ig Nobel 24/7 Battle, 28 mei 2014 in de Raamsteeg2, de tweede Ig Nobel 24/7 Battle op 7 juli 2014 in Museum Boerhaave. De winnaars Prof. dr Menno Schilthuizen en dr Wessel Valkenburg gingen de strijd tijdens de Nederlandse Ig Nobel Night op  zaterdag 14 september 2014 in de Stadsgehoorzaal, Leiden. Wessel Valkenburg werd overtuigend door het publiek aangewezen als winnaar,

Prof.dr Menno Schilthuizen (winnaar, 1e halve finale 2013)
topic: Evolutie van geslachtsorganen

In 24 seconden: “Snelle, stochastische morfologische evolutie van mannelijke genitaliën kan gedreven worden door cryptische postcopulatoire seksuele selectie door het vrouwtje op basis van genitale ornamentatie.”

“Niettegenstaande dat, kan interseksuele competitie waarbij mannelijke manipulatie een fitness-verlagend effect bij het vrouwtje heeft eveneens leiden tot zulke vormdiversiteit.”

In 7 woorden: Tussen de benen staat een evolutie-poppenkast!

Prof.dr Henkjan Honing
topic: Maatgevoel

In 24 seconden: “Musici hebben het, pasgeboren baby’s hebben het, en zelfs Matthieu – ‘de man zonder ritme’ – heeft het. Maar onze naaste soortgenoten, apen, hebben het niet. Hen ontbreekt het aan maatgevoel, zo laten elektrofysiologische studies zien.  Maar zonder maatgevoel geen muziek; naast relatief gehoor is het een van de belangrijkste cognitieve mechanismes die muziek mogelijk maakt.”

In 7 woorden: Muzikale dieren hebben maatgevoel (en relatief gehoor)

Prof.dr Joost Frenken
topic: Wrijving

In 24 seconden: “Wrijving is de kracht die je voelt, ofwel de energie die je verliest, als je twee lichamen over elkaar schuift. Mijn held, Leonardo da Vinci, onderzocht het al in de 15e eeuw! Toch begrijpen we nog steeds niet hoe die energie precies verloren gaat. Met zelfgebouwde instrumenten volgen we de schuifbeweging … atoom voor atoom. Het verrassende inzicht daaruit stelt ons in staat om vrijwel helemaal van wrijving af te komen! “

In 7 woorden: Door fundamenteel inzicht krijgen we wrijving klein.

Prof.dr Louise Vet
topic: Ecologie

In 24 seconden: “Op zoek naar innovaties? Kijk naar de natuur! Bijvoorbeeld: het voedselweb van planten, planteneters en insecteneters. Binnen zo’n web is oorlogsvoering aan de orde van de dag. Planten worden continu belaagd. Toch is de aarde groen! Want bij vraat produceert de aangevallen plant geurstoffen die de vijand van haar vijand aantrekt. Biologische bestrijding…! Massaal chemische bestrijdingsmiddelen spuiten??? Dom dus. De oplossing leren we van de natuur!

In 7 woorden: Leer duurzaam te innoveren van de natuur

Prof.dr Maurits Berger
topic: ShariaIn 24 seconden:

Sharia is:
Achterlijk, irrationeel
Taliban, snijdt de keel
Hakt met een houw
Onderdrukt de vrouw
Kafir, je krijgt van mij geen hand
Sharia4Nederland
Baarden en hoofddoek
Boko haram, ik lees geen boek
Jihad! – alles kapot

Maar sharia is ook:
Rentmeester van God
Idjtihad – zelf denken
Bidden, vasten, begraven
Buren hulp schenken
Liefde en trouwen
Moskeeën bouwen
Democratie, goed bestuur
Halal hypotheekje, niet te duur

In 7 woorden:
 Islam is een sinaasappel, sharia de schil.

Prof.dr Frans-Willem Korsten
topic: Literatuurwetenschap

In 24 seconden: “Literatuur verkent alle vermogens van taal en daarmee die van mensen, tot waar de woorden stranden in gestotter en zin omslaat in waanzin. Wie gestotter wil lezen als woord, corrigeert; literatuurwetenschap bestudeert. Zij volgt literatuur naar de werelden die ze opent, naar het centrum en de randen van het taaluniversum. Literatuurwetenschap parodieert de machtsgreep van het wetend begrijpen, verkiest sensibiliteit boven bewijs en is integer: zij acht haar object hoger dan zichzelf.”

In 7 woorden: Literatuurwetenschap: te gek voor woorden, maar ‘waanzinnig’.

dr Wessel Valkenburg (winnaar Ig Nobel 24/7 Battle 2014)
topic: Wij in ons heelal

In 24 seconden: “De oerknal was 13 miljard jaar geleden. Dat zien we nagloeien op 13 miljard lichtjaar afstand. Daar was het heelal overal hetzelfde. Maar hoe zag het er hier 13 miljard jaar geleden uit? Wonen we wel op een gewoon plekje? In verre stelsels zien wij de reflectie van onszelf, nagloeiend in de oerknal. Dankzij het kinematische Sunyaev-Zel’dovich-effect, krijgt Copernicus tóch gelijk!”

In 7 woorden: Een verre spiegel maakt je heel jong.

drs Max van Duijn
topic: Gedachtenlezen

In 24 seconden: “Gedachtenlezen, inschatten wat anderen denken, doen we de hele dag door. Hoe doen we dat? Deels via aangeboren mechanismen die sommige andere dieren ook hebben. Maar mensen hanteren daar bovenop een unieke truc: in ons hoofd hebben we een enorme database met verhaaltjes die we op het passende moment over een situatie heen leggen. Zo’n verhaaltje zorgt in real time voor de juiste structurering van informatie in ons brein, waardoor we meteen snappen: die mevrouw wil geholpen worden met tillen, en die man niet!”

In 7 woorden: Verhalen maken mensen gedachtenleeskampioen van de natuur.

drs Floris Keehnen
topic: Caribische indianen

In 24 seconden: “Goud ruil je niet voor spiegeltjes of kralen. Caribische indianen deden dat juist wél, toen Columbus hen deze aanbood. Bestaand cultureel, kosmologisch en esthetisch gedachtegoed was leidend in de acceptatie van Europese handelswaar. De archeologie toont aan dat zij deze exotische voorwerpen zorgvuldig inpasten in hun eigen cultuur, als grafgift of magisch ornament. De Caribische indianen waardeerden en gebruikten deze ogenschijnlijke snuisterijen zeer bewust.”

In 7 woorden: One man’s trash is another man’s treasure.

dr Tim van Kempen
topic: Stervorming in clusters

In 24 seconden: “Waarom zijn bananen krom? Dat komt omdat bananen in trossen vormen. Vergelijkbaar met bananen, vormen 90% van alle sterren in clusters. De vorming van sterren in clusters wordt dus bepaald door de omgeving: het aantal nabije sterren, hun onderlinge afstand en verschil in massa en de kleur van de straling. Submillimeter spectroscopische waarnemingen van organische moleculen, turbulentie door feedback-effecten van straalstromen en tracers voor de stralingsvelden beschrijven hoe “krom” onze “bananen” groeien tijdens stervorming.”

 In 7 woorden: Sterren in clusters vormen als trossen bananen.

dr Ivo Labbé
topic: De vroege kosmos

In 24 seconden: “Het heelal is een tijdmachine. Dankzij de slakkengang van het licht is verder weg kijken verder terug gaan in het verleden. Met de beste telescoop keken we verder terug dan ooit, en zagen we dit stelsel op 13.4 miljard jaar geleden. Het heelal was toen nog maar een baby van 9 maanden.”

In 7 woorden: Observationele astronomie: de onbetwiste specialist in babyfotografie.

drs Marrigje Rikken
topic: Vroegmoderne diervoorstellingen

In 24 seconden: “Vijf eeuwen geleden hadden kunstenaars een beter observatievermogen dan wetenschappers. Van de paradijsvogel dachten natuurhistorici dat die geen poten had en altijd in de lucht zweefde, omdat Papoea’s opgezette vogels zonder pootjes aan westerlingen meegaven. De schilder Brueghel was de eerste die deze mythe ontmantelde door in zijn verbeelding van de paradijsvogel de poten te benadrukken. Kunstenaars reproduceerden dan ook niet alleen wetenschappelijke zin en onzin, maar wisten wetenschappers vaak visueel te corrigeren.”

In 7 woorden: Kunstenaars zetten de paradijsvogel op de aarde

  • De Ig Nobel Show is onderdeel van:

  • In samenwerking met: